Eötvös emléktábla koszorúzás

Iskolánk felső tagozatos diákjai – hagyományosan szeptember elején – koszorúzással emlékeznek báró Eötvös József szülőháza, az Úri utca 19-21. szám előtt az egykori kultuszminiszter népoktatásért kivívott érdemeire. A megemlékezésen a Lánchíd-kör is képviselteti magát hosszú ideje.

Eötvös az egész magyar közoktatás gyökeres átformálását tűzte ki célul, de ebben a folyamatban szerinte abszolút elsőbbséget élvezett a népoktatás ügye. Ahol nem működtek egyházi iskolák, elrendelte a községi iskolák létesítését.

Új törvényjavaslata 1868. június 23-án került a képviselőház elé, s – hosszas parlamenti vita után – december 15-én szentesítette a király. Ezzel megszületett Magyarország első népoktatási törvénye.

Kiemelkedő jelentőségű törvény ez a magyar népoktatás történetében. A maga nemében Európa több más országát megelőzte: pl. Angliában 1870-ben, Olaszországban 1871-ben fogadtak el törvényt az általános tankötelezettségről.